Zákon o sociálním pojištění 2014 – co se změnilo?

pojištění

Nový občanský zákoník přinesl spolu s rokem 2014 spoustu změn. Neminul ani problematiku odvodů  sociálního pojištění. O jaké konkrétní změny se jedná? Přinášíme kompletní seznam úprav týkajících se sociálního pojištění.

Změna terminologie

Spolu s rekodifikací práva došlo i ke změně terminologie. Už samotný pojem zaměstnání získal nový význam, nově se jedná o „činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle právního předpisu upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.“

Mění se rovněž i podmínky účasti zaměstnanců na pojištění. Ze zákona zmizely podmínky, jako účast na pojištění, jestliže jejich zaměstnání netrvalo déle než 14 kalendářních dní, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu.

Změna se dotkla rovněž podmínek pro nárok na ošetřovné. Jak dokládá §39, „podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.“

Zvýšení záloh na sociální pojištění

Rok 2014 s sebou přinesl rovněž i zvýšení záloh na sociální pojištění pro OSVČ, a to o minimálně 4,- Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné se tak zvýšila z dosavadních 1890,- Kč na 1894,- Kč.

Povinná elektronická komunikace

Další změnou je zavedení povinné elektronické komunikace, neboli tzv. e-Podání, které se týká zaměstnavatelů. Podnikatelé a lékaři si vymohli výjimku. A jaké dokumenty musí povinně zasílat touto formou?

  • evidenční list důchodového pojištění;
  • potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění;
  • přehled o výši pojistného;
  • oznámení o nástupu či výstupu ze zaměstnání;
  • příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Přináší e-Podání nějaké výhody? ČSSZ tvrdí, že ano!

  • dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu;
  • automatická odpověď v podobě přijetí či zamítnutí;
  • možnost okamžité opravy a opětovného odeslání;
  • vysoká míra zabezpečení dat;
  • odpadá nutnost tisku předtištěných formulářů a jejich zasílání na ČSSZ.

Ruší krátkodobé zaměstnávání

§6 zákona o nemocenském pojištění ruší pojem krátkodobé zaměstnávání. Nyní je pouze v platnosti pojem malý rozsah, kdy je sjednaná výše příjmů nižší než 2.500,- Kč nebo není sjednaná vůbec.

Fotografie publikována se svolením Vichaya Kiatying-Angsulee/FreeDigitalPhotos.net

 


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,