Zákon o DPH: Jaké změny přinese říjnová novela Zákona o DPH?

Forografie publikována se svolením FrameAngel/FreeDigitalPhotos.net

Čas nám letí tak rychle, že se ani nenadějeme a přivítáme rok 2015. Nový rok nám jako obvykle přinese novelu zákona, tentokrát to bude novela Zákona o dani z přidané hodnoty. Ještě před tím se tento zákon dočká novely, která nabude účinnosti již v říjnu 2014. Jaké změny nám novely přinesou?

Leden 2015 přinese novelizovaný zákon o DPH, ještě před tím však nabude účinnosti jiná novela tohoto zákona. První a časově bližší novela zákona o DPH nabude účinnosti již v říjnu 2014. Dnes se zaměříme na změny, kterých se v rámci DPH dočkáme v říjnu. Jaké změny to jsou?

Novela Zákona o DPH s účinností v říjnu 2014 se bude týkat podnikatelů v elektronických službách, účetních poradců a mnohých dalších.

Novela jako reakce

Novela Zákona o DPH vznikla jako reakce na novelizaci směrnice Evropského společenství 2006/112/ES o společném systému DPH. Evropskou novelou byla směrnice 2008/8/ES, která nabyla účinnosti 12. února 2008 a která mění výše uvedenou směrnici, a to v rozsahu týkajícím se místa poskytnutí služby.

Pravdou je, že nejde o dvě po sobě jdoucí novely. Jde o jednu komplexní novelu, jejíž první část by měla nabýt účinnosti v říjnu a druhá pak v lednu příštího roku.

Přejděme ale k tomu hlavnímu, a to ke změnám, které novela Zákona o DPH přinese.

Jaké věcné změny novela Zákona o DPH přinese? Místo plnění

Jednou z prvních změn je nové pravidlo, kterým se bude stanovovat místo plnění u telekomunikačních služeb, také služeb rozhlasového a televizního vysílání a v neposlední řadě elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani.

Leden 2015 pak přinese konečné sjednocení pravidel a veškeré služby se budou od ledna 2015 zdaňovat ve státě osoby službu přijímající (příjemce služby).

V této souvislosti dojde také k rozlišení zvláštních režimů pro neusazené osoby a ke změně ve vymezení území nepovažující se za území členského státu EU. Tato území tedy nejsou ani územím EU. Patří sem Francouzské regiony dle čl. 349 Smlouvy o fungování EU, které se tak pro účely DPH považují za třetí zemi.

Jak máme do účinnosti novely postupovat?

Do konce letošního roku budeme tedy poskytovat tak, že místem plnění pro elektronicky poskytnutou službu, která byla poskytnuta osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani a žijící či (jak zákon říká) usazené v členském státě, je stát odběratele (tedy také příjemce služby).

Příklad: Osoba z Číny poskytující elektronickou službu osobě usazené v ČR, Itálii či Španělsku.

V takovém případě je místem plnění ČR, Itálie či Španělsko. Tím pádem musí čínský poskytovatel uplatnit českou, italskou či španělskou výši DPH.

Zvláštní režim pro neusazené osoby, od roku 2015 i pro osoby usazené.

Půjde-li o osobu neusazenou, vztahuje se na ni zvláštní režim, kvůli kterému se musí zaregistrovat v jednom z členských států EU, kde pak čtvrtletně podává elektronické daňové přiznání.

Příště vám shrneme změny týkající se Zákona o DPH a jeho novely s účinností od ledna 2015.


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,