Zákon o DPH II: Jaké změny přinese leden 2015 a novela Zákona o DPH?

Fotografie publikována se svolením adamr/FreeDigitalPhotos.net

Tak jako nám leden 2014 přinesl dlouho očekávanou novelu občanského zákoníku, dnes označovanou jen jako NOZ (nový občanský zákoník a s velkou pravděpodobností označovaný jako NOZ do doby, kdy přijde nový „nového zákona“), tak i leden 2015 nám přinese novelu zákona, a to novelu Zákona o DPH. Čeho se bude novela týkat a jaké změny nám přinese?

Minule jsme si povídali o novele Zákona o DPH, která nabude účinnosti v říjnu 2014. Novela je reakcí na novelizaci směrnice Evropského společenství 2006/112/ES o společném systému DPH. Evropskou novelou byla směrnice 2008/8/ES, která nabyla účinnosti 12. února 2008 a která mění výše uvedenou směrnici, a to v rozsahu týkajících se místa poskytnutí služby.

První část novely nabude účinnosti v říjnu, jak již bylo řečeno, a druhá část v lednu nového roku. Dnes si popovídáme o změnách, které přinese lednová novela. Jaké změny to jsou?

Lednová novela Zákona o DPH

Novela Zákona o DPH, která bude rozdělena do dvou částí, které nabudou účinnosti v různých měsících, se bude týkat podnikatelů v elektronických službách, účetních poradců a mnohých dalších.

Změnili se i definice pojmů…

Kromě změn postupů přináší novela i změnu definic některých pojmů. Důvodem je nabytí větší právní jistoty. Jedná se o pojmy „místo pobytu fyzické osoby“ a „místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje“.

„Místo pobytu fyzické osoby“ je dáno § 80 odst. 1 občanského zákoníku. Určení místa pobytu FO vychází z faktického stavu. Jak říkají právní předpisy: „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.“ Jak z uvedené citace vyplývá, DPH se vymezuje podle pojmy „bydliště“, tedy ve smyslu úředně vedeného stavu (jde o adresu, která je vedená v evidenci obyvatelstva, popřípadě u správce daně jako vaše trvalé bydliště).

„Místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje“ je termín, který zavádějí právní předpisy EU a který využívají v oblasti DPH. Tento pojem definuje místo, kde fyzická osoba z osobních či profesních důvodu obvykle žije. Jde tedy o faktické místo (v tomto případě se záznam v evidenci u „místa pobytu“ zdá být spíše formálně určený).

Jak budeme postupovat od 1. 1. 2015?

Od 1. ledna 2015 se místem plnění poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani „místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje“, tedy místo usazení příjemce (bez ohledu na místo pobytu či sídla poskytovatele).

Režim jednoho správního místa

Od října a hlavně od ledna bude fungovat zvláštní režim. Režimy tak budou rozděleny na režim v EU a režim mimo EU. To znamená, že poskytovatelé se tak nemusejí registrovat ve všech členských státech. Pokud pobývají v EU, pak je místem zdanění jejich země. Pokud působí ve třetí zemi (tedy mimo EU), stačí, když se zaregistrují v jedné členské zemi.

Jak to bylo do teď?

V čem spočívá ona změna? Do novely Zákona o DPH byla služba zdaňována ve státě usazení poskytovatele služeb.


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,