Zakladatelská listina – přivedení společnosti na svět

spoření

Nejrozšířenějšími kapitálovými společnostmi jsou u nás společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Kapitálové se nazývají z důvodu, že společníci, kteří do prvotního podnikání vkládají své finanční prostředky, se podnikání samotného účastnit nemusí. Mají na to totiž své lidi, které si sami vyberou – například jednatele.

Jakmile se zakladatelé – společníci rozhodnou, jakou formu své nové společnosti zvolí a jak by jejich společnost měla vypadat, přichází na na řadu zakladatelská listina, díky které začne firma existovat, prozatím jen na papíře. V době, kdy se sepisuje zakladatelská listina, znamená to, že rozhodovací etapu o ostatních záležitostech již mají dávno za sebou a přistupuje se ke stvoření společnosti jako takové.

Zakladatelský dokument

Zakladatelským dokumentem je míněno především:

 • společenská smlouva (u dvou a více zakladatelů při s.r.o);
 • zakladatelská smlouva ( u minimálně 2 zakladatelů a.s.);
 • zakladatelská listina (u všech korporací – jednočlenných).

Proč jsou zakladatelské listiny natolik odlišné, ač se týkají všech obchodních korporacích a všechny je potřebují? Asi je to především v tom, že každý z dokumentů má malinko rozdílný účel. Tak kupříkladu zakladatelská smlouva u a.s. upravuje jen vztahy mezi zakladateli během zakládání a vzniku společnosti. Ostatní vztahy se upravují stanovami, které jsou povinností každé akciové společnosti. Ale společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným nejen že upravuje vztahy stejným stylem jako zakladatelská listina, ale zároveň řeší i otázky ohledně vnitřních organizačních harmonií a ostatní témata, která se týkají následné existence korporace.

Z toho vyplývá, že rozdíl mezi zakladatelskou listinou akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným je zúžení u a.s. o stanovy, které stojí vedle zakladatelské listiny.

Společné znaky zakladatelských dokumentů

Zakladatelské dokumenty musejí být vyhotoveny vždy v písemné formě, která je ověřena notářským zápisem. V případě, že je jakákoliv jiná forma či neověřená forma, obchodní rejstřík vám notářský zápis nikdy nepřijme, a tím pádem nemáte možnost si společnost fakticky založit, i kdybyste splnili všechny ostatní záležitosti. Na existenci notářského zápisu totiž celé založení společnosti stojí.

Důležitou součástí zakladatelských listin je i určení zakladatelů, to znamená, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu a jejich ověřené podpisy.

Zakladatelé

Již jsme se zmínili, že zakladatelé společností mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. U každé z nich jsou však určité zákonné podmínky, které musí splnit. U fyzických osob jsou to:

 • věk minimálně 18 let;
 • čistý trestní rejstřík;
 • osoba nesmí mít zákaz vykonávání podnikatelské činnosti;
 • osoba nesmí být souzena za úpadek jiné obchodní společnosti.

U právnických osob, které jsou zakladateli nových korporací, je potřeba, aby nebyly v insolvenčním řízením či aby proti nim nebylo vedeno soudní řízení za porušení zákonných povinností či za způsobení úpadku společnosti.

Zakladatelé jsou povinni do zakladatelských listin povinni zahrnout následující informace:

údaje o fyzické osobě, která je zakladatelem:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • trvalé bydliště;
 • rodné číslo;
 • číslo občanského průkazu.

 v případě právnických osob:

 • osoba, jež je oprávněna na základě plné moci podepsat notářský zápis včetně jeho osobních údajů, které jsou totožné s údaji fyzické osoby;
 • název právnické osoby;
 • sídlo právnické osoby;
 • IČ;
 • forma právnické osoby.

Založení jednočlenné společnosti

Dnes je již možné založit jak akciovou, tak i společnost s ručením omezeným jen jediným společníkem. Znamená to, že valnou hromadu tvoří jen jeden společník, tedy zakladatel. U akciové společnosti bylo do konce loňského roku omezení, že ji mohla jako jednočlennou společnost vést jen právnická osoba, dnes je již možno, aby si akciovou společnost založila i fyzická osoba, která splní zákonné podmínky podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Je potřeba ještě jen tak mimoděk dodat, že jedna fyzická osoba mohla být do konce loňského roku společníkem pouze ve 3 společnostech naráz. Od začátku letošního roku již není tato povinnost aktuální a v zákoně o obchodních korporacích není určeno, v kolika společnostech najednou můžete figurovat jako společník či jediný společník.
Fotografie publikována se svolením Pong / FreeDigitalPhotos.net


Štítky:

Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,