Výsledky státních maturit nejhorší od roku 2011

test

Letošní státní maturity jsou již za námi, ale jejich výsledek spíše vyděsil nejen samotné studenty, ale i širokou veřejnost. Téměř každý pátý student u maturity propadl!

Státní maturitu nezvládlo v letošním roce 18,7 % studentů. Nejhůře pak dopadli konkrétně u maturity z matematiky, kde propadlo více než 24 % z nich, a u německého jazyka, kde zkoušku nezvládlo okolo 20 % studentů. Jedná se tak o nejhorší výsledek od roku 2011.

Kde je problém?

Největším kamenem úrazu pro studentu byly tzv. otevřené úlohy, naopak u uzavřených otázek s výběrem možností odpovědí si vedli oproti předešlým rokům lépe. Značí to jasný pokles produktivních a kreativních schopností studentů. Ale komu to dávat za vinu? Škole nebo samotným studentům?

Státní maturity rozdělily Česko na dva tábory: příznivců a odpůrců. Nedá se říci, kolik jich je na jednotlivých stranách, ale kritiky je médiích poslední dobou více.

Nesrozumitelné otázky

Někteří experti například zpochybňují kvalitu maturitních otázek, resp. jejich jednoznačnost či spíše sporné a nekorektní zadání. Student tak může mnohdy zadání úlohy pochopit dvojím i trojím způsobem a podle toho se zaměří i na její řešení. Jenže při vyhodnocování správnosti otázek se toleruje pouze jeden správný výsledek. Rodičům studenta pak nezbývá než se odvolat a zkusit štěstí, zdali ony úlohy neposoudí s kladným výsledkem a nepřehodnotí svůj verdikt.

Nerovnoměrné rozložení testů

Další problém vidí i v samotném rozložení jednotlivých otázek v testu, kde by se měly jednotlivé problematiky objevit v rovnoměrně rozložených otázkách, například poměr algebraických úloh a příkladů ze stereometrie v matematice by měl být stejný, ale není. Nebo k řešení některých úloh z českého jazyka potřebují studenti znalosti i z jiných oborů, jako je například dějepis. Jenže tím se na technických středních školách příliš nezabývají, a tak jsou tamní studenti v nevýhodě oproti jiným.

Pořád se mění složení maturit

Velmi kritizované je rovněž neustálé upravování a změny ve státních maturitách. Jednou se zákonodárci rozhodnou, že budou jednotné pro všechny, po druhé je zase rozdělí podle náročnosti do několika variant. Studenti pak ani neví, na co se mají připravit a jsou spíše nervózní ze způsobeného chaosu. Dále se řeší, které předměty budou povinné pro všechny a které si budou moci zvolit sami studenti. To je případ hlavně matematiky či anglického jazyka. Z neustálých změn okolo maturit jsou unavení i samotní učitelé, kteří neví, jak mají své studenty na maturity připravit, když předem neví, jak budou vypadat.

Kde vidí chybu zákonodárci?

Úsměvné na tom je, kde vidí kámen úrazu samotní zákonodárci. Například ministr školství Marcel Chládek uvedl, že problémem je, že příliš mnoho studentů studuje maturitní obory, ale spíše by se měli věnovat učním oborům. Podle něj je to neefektivní a neekonomické.

Otázkou však zůstává, zdali se vůbec mělo přecházet ke státním maturitám? Přípravy trvaly více než 10 let, ale přitom se každý rok po jejich zavedení objevuje nějaký problém. Uvidíme, co nám přinese příští rok…

Fotografie publikována se svolením Arvind Balaraman/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,