Zlí jazykové tvrdí, že děti jsou ztrátová investice. I když je tento výrok velmi radikální, musíme jim dát částečně za pravdu. V dnešní době jsou výdaje a investice do dětí velmi výrazné a každým rokem se stále zvyšují,