Když chceme být dobrými podnikateli, říká se, že na to musíme tzv. mít „koule“. Ale už to není míněno doslova, nýbrž zcela obrazně, protože se ve světě podnikání objevují čím dál více ženy – manažerky a představitelky