Prodej zadlužené firmy s.r.o. je častým rozhodnutím

Zdroj obrázku: Publikováno se svolením Iosphere/FreeDigitalPhotos.net

Likvidace firmy se dnes využívá jen zřídka

První z možností zrušení podnikání, která přichází v úvahu je likvidace firmy. Z pohledu dnešní doby je ovšem úplně nepraktická. To je také důvod, proč je podnikateli využívána jen ojediněle. Jako formu ukončení podnikání právnických osob ji však používá soud, když vyhlásí, likvidaci firmy. Tu pak provádí soudem jmenovaný likvidátor. Tím je v tomto případě fyzická osoba, která převezme pravomoci statutárního orgánu a svými kroky dovede společnost formou likvidaci k úplnému ukončení podnikání. Na likvidátora přechází právo jednat jménem obchodní firmy a jeho jednání jeho činnost je placená z prostředků firmy na níž byla likvidace uvalena. Obecně lze říci, že likvidace firmy je časově a finančně velmi náročný proces. U obchodní firmy bez věřitelů trvá obvykle likvidace v rozmezí 6 až 12 měsíců. V případě zadlužené firmy může proces likvidace probíhat i několik let. Teprve pak následuje faktické ukončení činnosti firmy a teprve následný výmaz z obchodního rejstříku.

 

Prodej firem je běžným způsobem ukončení podnikání

Optimálnějším způsobem ukončení podnikání právnických osob (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti či veřejné obchodní společnosti) je převod podílu (majetkové účasti na společnosti) na třetí osobu. Jedná se o rychlé a praktické řešení, jak dosáhnout výmazu jak jednatele, tak společníka či akcionáře z obchodního rejstříku a právně tak ukončit svou zodpovědnost za činnost firmy. Je to běžná obchodní transakce na základě smlouvy o převodu podílu v obchodní firmě nebo převodu akcií. Uskutečnit ji lze v jakémkoliv stavu, tzn. že je použitelná i v případě zadlužené firmy. Zákon to umožňuje a co není zákonem zakázáno, je fakticky povoleno. Důležitý je však způsob, jakým dojde k odkupu firmy a jak jakými dokumenty je to zabezpečeno k vaší ochraně. Jsme odborníci a dokážeme vyřešit i pro jiné neřešitelné případy.

 

Realizovat prodej firmy je vhodné s odborníky

Spolupráce s našimi odborníky, právníky, ekonomy i účetními vám zaručuje jistotu v použité formě odkupu firmy. Často se totiž stane, že podnikatel otálí s rozhodnutím a konec podnikání si značně zkomplikuje a zároveň se mu prodraží. Tato druhá varianta vzniká zvláště z neznalosti a nezkušenosti, protože jste ještě nikdy dříve prodej firmy nerealizovali. I převod zadlužené firmy má svá specifika, která je nutné znát a odborně provést, tím minimalizujete budoucí rizika. Ti co nabízí nízké ceny, většinou nemají o právních důsledcích takových změn v obchodní firmě, žádné znalosti. Zajistí pouze osobu, na kterou se firma papírově přepíše, aby se změnil zápis osob v obchodním rejstříku. To však nijak nepomůže k řešení situace, která ve firmě nastala, když jste byli statutárním orgánem a nijak vás tak před negativními následky neochrání.

 

Převezmeme vaši zadluženou firmu

Pokud očekáváte profesionální řešení, můžete se kdykoliv obrátit na nás a zajistit si tak převzetí firmy za účasti odborníků, kteří pohlídají všechny skutečnosti, které jsou k vaší ochraně důležité. Převod firmy zajistíme se všemi důležitými náležitostmi, které to bude vyžadovat, podle aktuálního ekonomického a právního stavu vaší obchodní firmy. Náš speciální obchodní model se vždy osvědčil a zajistil velkému množství podnikatelů bezpečné a rychlé ukončení jejich účasti v zadlužené firmě. Vyhnuli se tak obvyklým komplikacím, časové a finanční náročnosti při postupné likvidaci firmy, která stejně vedla k nepopulární insolvenci či konkurzu.

 

Insolvenci nebo konkurzu se každý podnikatel vyhýbá

Pokud se firma dostane do úpadku, její stav je zralý na insolvenci nebo konkurz. Tomu se však každý podnikatel snaží vyhnout nebo již podaný návrh na insolvenci ze strany věřitelů odvrátit. Mnohdy se tak nechá tímto fíglem vydírat, i když takový návrh je očividně účelový. Vyjednává a platí nesmyslné částky, i když by mu každý nezávislý poradce nebo krizový manažer takový postup nedoporučil. Většinou jsou to vyhozené peníze, které nemají základ v ekonomickém přístupu. Firma v úpadku už není vhodná k záchraně, zvláště když na ni byl podán insolvenční či konkurzní návrh, i kdyby byl následně soudem odmítnut. V zápise obchodního rejstříku tato skutečnost bude už trvale zapsána a její budoucnost je tak zpečetěna.

 

Praxe při prodeji firmy s dluhy

Často se setkáváme s případy, kdy se podnikatelé chtějí zbavit zadlužené firmy a myslí si, že k tomu postačí jen změna na obchodním rejstříku. To už dávno není pravda a následky takových převodů zadlužených firem, uskutečněných s neodborníky jsou značné. Nejenže se mnohdy stane, že takový převod z formálních důvodů příslušný soud ani neuskuteční a vám zůstanou jen nepoužitelné dokumenty. Navíc se v dokumentech často objeví takové údaje, které vás usvědčují s chyb, nedostatků a mnohdy také neplnění povinností ve funkci statutárního zástupce. Tím sami sebe v dobré víře, vystavujete nebezpečí, že se usvědčíte z trestného činu, což se pak může obrátit právě proti vám a ohrozit tak vaši osobu, tak i majetek.

Zdroj obrázku: Publikováno se svolením Iosphere/FreeDigitalPhotos.net


Friend: tai game mobile,tai game dao vang,