Pozor na podvodníky aneb cestovní smlouva podle NOZ

zájezd

Chystáte se na dovolenou? Pečlivě si zkontrolujte Vaši sjednanou cestovní smlouvu. Nový občanský zákoník totiž zavedl spoustu změn, bez jejichž implementace jsou cestovní smlouvy neplatné! A o jaké změny se jedná?

Konec cestovní smlouvy?

Nový občanský zákoník především pracuje s termínem „zájezd“, nikoliv cestovní smlouva, protože se tvůrcům zákona dosavadní označení nezdálo jako přesné, jelikož zájezd lze považovat za soubor služeb cestovního ruchu, čemuž termín „cesta“ neodpovídal.

Za zájezd lze označit takový soubor služeb cestovního ruchu, který je sjednaný na dobu delší než 24 hodin a skládá-li se z ubytování, dopravy a jiné služby cestovního ruchu, která není doplňkem ubytování či dopravy a tvoří významnou část služeb.

Za pořadatele zájezdu lze pak označit osobu, která nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby

Potvrzení o zájezdu

Nový občanský zákoník zavádí mimo jiné i tzv. potvrzení o zájezdu. To musí vyhotoveno písemně. Pokud smlouva i potvrzení obsahují o zájezdu údaje, které se liší, může se zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější viz §2525. Spolu s potvrzením o zájezdu je pořadatel povinen vydat i potvrzení o pojištění cestovní agentury jako takové.

Pořadatel v potvrzení o zájezdu uvede:

  • označení smluvních stran,
  • vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání,
  • údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny,
  • označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a
  • výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, v případech stanovených v § 2536.

Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede, zahrnuje-li zájezd:

  • další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby,
  • ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu,
  • dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a
  • stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu.

Za jakých podmínek můžete vyžadovat odškodné?

Ze zákona zmizel pojem „ náhrada za ztrátu radosti z dovolené“ a přichází nové upřesnění – odškodnění z narušenou dovolenou. Odškodnění by se mělo týkat situací, kdy se pořadatel zájezdu k něčemu zaváže a následně to nedodrží, jako je například skutečná úroveň zájezdu neodpovídající nabídce v katalogu.

Z toho důvodu budou muset pořadatelé uvádět v katalozích podrobné informace jak o dopravě, tak i o ubytování, dalších službách zájezdu apod.

Ale! Právo na náhradu za narušení dovolené vznikne pouze v případě, že účelem zájezdu je skutečně dovolená a odpočinek cestujícího, nesmí se jednat například školení či zájezdu s úmyslem účasti na školení či odborných konferencích a seminářích.

Fotografie publikována se svolením Michal Marcol/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,