Potřebujete finance na zrealizování projektu? Využijte dotaci z EU!

peníze

Plánujete rozjet nový projekt v rámci Vašeho podnikání, ale nemáte dostatek finančních prostředků? Nyní máte šanci získat potřebné finance jinak. EU plánuje poskytnout českým podnikatelům na projekty v následujících šesti letech přes 4 miliardy korun!

Program OPPIK

Tzv. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro roky 2014 až 2020 bude poskytovat finanční injekce jak začínajícím podnikatelům nebo na tzv. start-upy, ale i pro stávající podniky. Veškerá podpora se bude řídit pravidly Evropské komise. Ty mimo jiné nastavují i strop pro veřejnou podporu jednotlivých podniků, u malých podniků se bude jednat o max. 45 % podporu, u středních podniků 35 % a u velkých podniků ve výši 25 %.

Podstatou tohoto programu ale nejsou jen finanční injekce a poskytování kapitálu, ale rovněž i poskytování zvýhodněných úvěrů či poskytnutí garancí na komerční úvěry.

Připravte se ale na případné kontroly!

Pokud Vám bude přislíbena dotace na Vámi zvolený projekt, raději se ale připravte i na stinnou stránku této pomoci, a to na úřední kontrolu! Vzhledem k tomu, že v posledních letech značně stoupl počet schválených evropských dotací, bylo nutné i zvýšit počet kontrol, zdali toto čerpání a využití proběhlo podle stanovených pravidel.

Kontroly tak postihnou cca každou pátou společnost. Nemusíte se ale bát, že by Vám udělali kontroloři „přepadovku“, svůj příchod musí oznámit předem, a to zpravidla ve čtrnáctidenním předstihu.

Samotná kontrola pak probíhá na místě, kde byl dotovaný projekt zrealizován, samozřejmě za přítomnosti zásttupce firmy. V rámci kontroly pak budete muset na vyžádání předložit:

  • veškerou dokumentaci spojenou s projektem;
  • faktury;
  • výpisy z účtu;
  • veškeré účetnictví sousisející s projektem.

Pokud Vás přepadnou v době realizace projektu, zaměří se zejména na účetnictví, výběrová řízení na dodavatele jednotlivých služeb apod. Pokud by přišla až po zrealizování projektu, kontrola se pak bude soustředit na slibované výstupy, např. zvýšení zaměstnanosti, úspora energie, efektivní využití použitých technologií.

V případě, že v průběhu kontroly zjistíte, že vám některé dokumenty chybí, kontroloři Vám obvykle stanoví v závěrečném protokolu lhůtu k nápravě či doplnění dalších informací k projektu. Nebojte se tedy okamžitých sankcí, dá se tomu předejít.

Fotografie publikována se svolením worradmu/FreeDigitalPhotos.net


Štítky:

Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,