Pojištění pohledávek – nová ochrana proti neplatičům?

dluh

Asi každý podnikatel a či obchodník se již setkal s tím, že mu nebyla proplacena některá z faktur za provedené služby či práci. Naopak se dá říci, že se platební morálka v Česku spíš rok od roku zhoršuje. Jak se ale ochránit před nespolehlivými zákazníky? Řešením může být pojištění pohledávek!

Obchodování na tuzemských i zahraničních trzích na fakturu s sebou odjakživa přináší riziko nezaplacení ze strany odběratele. Ale podnikat za hotové nebo požadovat zálohu za poskytnutí služeb je z důvodu vysoké konkurence na trhu prakticky nemožné. Pokud poskytovatelé služeb před uzavřením obchodu neprověří své zákazníky, resp. jejich finanční sílu (např. v insolvenčních rejstřících apod.), vystavují se riziku, o to většímu. Může se tak stát, že na zaplacení faktur mohou čekat nejen týdny, ale i dlouhé měsíce a nemusí se mnohdy zaplacení dočkat vůbec.

Právě problematika neplatičů stála živnost mnoha podnikatelů v posledním roce. Pojištění pohledávek je proto šancí, jak může poskytovatel obdržet své peníze i v případě neuhrazení odběratelem, aniž by musel vynakládat vysoké výdaje za vymahače dluhů či právníky u soudu.

Před čím nás ochrání?

Pojištění pohledávek začíná v poslední době stoupat na popularitě, a proto ho začalo nabízet čím dál více pojišťoven. V současné době si můžete tento produkt sjednat u 4 tuzemských pojišťoven. Toto pojištění slouží jako pojistka pro případ, že odběratel či zákazník služeb a produktů nezaplatí fakturu, a to ať z důvodu platební nevůle či platební neschopnosti (konkurs, insolvenční řízení apod.).

Na jakém principu se vypočítává?

Pojistné za toto pojištění se vypočítává z obratu s pojištěnými odběrateli a od jeho výše se odvíjí i jeho sazba. Pojišťovny standardně stanovují sazbu pojistného kolem 0,2 – 0,8 %. O konkrétní ceně rozhoduje několik faktorů, například samotný obrat pojišťovny, podnikatelská činnost dodavatele a oblast vývozu, které mohou být různě rizikové. Ve výsledku tak může mít nějaká společnost pojistné nižší a druhá mnohonásobně vyšší.

Před sjednáním samotného pojištění vyplní zájemce o pojištění dotazník, kde je třeba uvést informace jak o sobě, tak i o svých odběratelích. Pojišťovna poté tyto odběratele prověří a vypracuje podle toho konkrétní cenovou nabídku, resp. úvěrový limit na konkrétního odběratele. Pokud pak dojde k pojistné události, tedy stavu, že daný odběratel nezaplatí za poskytnuté služby, bude poskytovateli služeb zhruba 85 % z této častky proplaceno pojišťovnou. Na každou pojistnou smlouvu je totiž nutno se dohodnout na míře spoluúčasti, většinou ve výši 10 či 15 %.

Kdy se vám vyplatí uzavřít toto pojištění?

Do tohoto pojištění se vám vyplatí zainvestovat pro případ:

  • ochrany proti nezaplacení;
  • stabilizaci příjmů;
  • vymožení nezaplacených pohledávek;
  • zabránění obchodním ztrátám způsobeným špatnou platební morálkou odběratelů či zhroucením trhu
  • snížení rizika při hledání nových odběratelů;
  • poskytnutí komplexních informací o potencionálních i stávajících zákaznících;
  • či usnadnění pronikání na nové trhy.

Nejčastější typy škod, se kterými se můžete setkat:

  • exekuce, nucená správa či likvidace odběratele;
  • prohlášení konkursu na majetek dlužícího zákazníka;
  • nezaplacení pohledávky z jakéhokoliv důvodu – i včetně platební nevůle zákazníka a mnoho dalších.

Toto pojištění lze tedy chápat i jako preventivní opatření, jak předcházet těmto nepříjemným situacím a jistě se vyplatí do toho zainvestovat. Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte, všude se můžete bohužel setkat s nespolehlivými zákazníky a toto je jeden z optimálních způsobů, jak si ušetřit případné vrásky na čele.

Fotografie publikována se svolením Grant Cochrane/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,