Omezení plateb v hotovosti aneb co přinese rok 2015

cash

Platíte často v hotovosti? Ať už se jedná drobnější výdaje či větší investice v podobě nákupu vozu? Pak se vám blýská na horší časy. Od roku 2015 se sníží strop pro platby v hotovosti!

Proč tak razantní snížení?

Vláda letos schválila novelu zákona o finančním trhu, která značně snižuje limit pro platby z dosavadních 350.000,- Kč na 270.000,- Kč. Tato změna má přispět zejména snížení korupčního rizika v platebních stycích.

Cílem této novely je prvotně adaptace nařízení Rady EU č. 260/2012, který stanovuje technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení ES č. 924/2009. Konkrétně jde o přizpůsobení právního řádu v oblasti sankcí plynoucích z porušení nařízení a stanovení pravomoci dohledového orgánu.

Dalším důvodem je reakce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2011, podle kterého se povinnost provádět platby nad stanovenou výši bezhotovostně vztahuje pouze na případy, kdy se platí již existující závazek. Podle ministerstva k tomu ale není důvod, a proto chtějí rozšířit toto omezení na všechny platby.

Co vše se v rámci novely změní?

Novela zákona mění současné ustanovení ve třech oblastech:

 • Zákon o platebním styku;
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti;
 • Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Jak už bylo řečeno, dojde i k novelizaci zákona o platebním styku, podle které se platby v eurech budou muset provádět podle standardů SEPA (=Jednotné oblasti pro platby v eurech). Cílem SEPA je vytvořit jednotný evropský platební prostor, který zajistí shodné podmínky pro zpracování bezhotovostních převodů, přímých inkas a karetních obchodů v rámci EU. Toto nařízení na rozdíl od ostatních změn začne platit až od roku 2016.

Kromě snížení limitu pro platby v hotovosti ze stávajících 350.000,- Kč na 270.000,- Kč zavádí změna zákona o omezení plateb v hotovosti i povinnost druhé strany odmítnout částku, která se pohybuje nad stanovenou výši, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

Navržená změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí představuje pouze technickou novelu, která má zajistit kontinuitu transpozice evropského práva v situaci, kdy s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku byla zrušena část zákona o pojistné smlouvě týkající se informačních povinností pojišťoven vůči klientovi. Tato ustanovení se proto zařadí do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, a to v téměř stejné podobě, jako tomu bylo v rámci zákona o pojistné smlouvě.

Fotografie publikována se svolením Serge Bertasius Photography/FreeDigitalPhotos.net


Comments
 1. Roman

  Nebyl ten dosavadní limit ve výši ekvivalentu 15.000,- eur?

  • Jana Havlíčková Jana Havlíčková

   Nikoliv. Zákon o omezení plateb v hotovosti stanovuje současnou výši na 350.000,- Kč. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu eura směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,