Nový občanský zákoník: zaměřeno na Švarcsystém

stop

Švarcsystém, neboli práce na černo. Pro zaměstnavatele velmi lákavý způsob, jak ušetřit, a pro lidi dlouhodobě hledající práci jediný způsob, jak si přivydělat. Jak rozeznat švarcsystém, jaké postihy Vás mohou za jeho odhalení čekat a jak ho obejít? Nový občanský zákoník si na švarcsystém pěkně posvítil.

Nová definice švarcsystému

V rámci rekodifikace práva mysleli zákonodárci opravdu na vše. Nevynechali ani tzv. švarcsystém. Podle § 555 definují výklad právního jednání jako: „Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu. Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.“

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat někoho na určitý druh práce, měl by tomu odpovídat i daný typ smlouvy. U činností vykazujících podnikání se jedná například o smlouvu o dílo, pokud práce vykazuje znaky závislé práce, pracovní činnost, pak se jedná o smlouvu na pracovní poměr (hlavní/vedlejší).

Švarcsystém můžeme rozeznat od legální práce díky následujícím znakům:

  • pokud jste zaměstnán jako OSVČ, měl byste vystupovat vlastním jménem, v případě, že vystupuje jménem zaměstnavatele (například používáte jeho emailovou schránku, jeho vizitky, razítko apod.), jedná se o znak švarcsystému;
  • o švarcsystém se rovněž jedná, pokud osoba zaměstnaná jako OSVČ plní příkazy nadřízeného do puntíku, tedy je zde výrazný vztah nadřazenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance;
  • jako OSVČ byste měl za výkon své práce zaměstnavateli fakturovat práci, pokud jsou ale každý měsíc částky stejné a pravidelné (1x měsíčně jako u zaměstnanců), vykazuje to opět znaky nelegální práce;
  • jako OSVČ můžete podnikat pro více zaměstnavatelů, váš zaměstnavatel by vám tedy rozhodně neměl zakazovat pracovat pro jinou osobu;
  • zaměstnavatel by rovněž neměl hlídat vaši pracovní dobu, resp. evidovat ji v docházce spolu s ostatními zaměstnanci;
  • každá osoba samostatně výdělečně činná by měla mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, a to v případě, kdy dojde k pochybení či škodě při výkonu práce, pokud za škodu v takovém případě zodpovídá zaměstnavatel, jedná se opět o švarcsystém.

Kontroly švarcsystému a tresty

Zda-li se jedná o švarcystém či nikoliv, posuzuje Státní úřad inspekce práce. V loňském roce provedl více než 62.000 kontrol zaměstnavatelů, kde se švarcsystémem zabýval spíše okrajově (v cca 28.000 případech). Přesto odhalil 186 případů tzv. švarcsystému, z toho 55 případů se týkalo zaměstnaných Čechů a ve zbývajících 131 případech se jednalo o cizince.

Na míru odhalení švarcsystému měl dosud rovněž značný vliv i počet udání konkrétních zaměstnavatelů. Ale ten spíše poslední dobou klesá, v roce 2012 obdržel Úřad inspekce práce 2.788 podnětů a o rok později jich bylo pouze 2.046. V roce 2012 bylo také v rámci kontrol odhaleno daleko více porušení, více než 5.000 případů! Dá se říci, že začali zaměstnavatelů od švarcsystému opouštět díky tomu, že právě v roce 2012 došlo ke zpřísnění kontrol a trestů v případě odhalení švarcsystému.

A jaká je konkrétní sazba pokut?

  • u fyzických osob může dosahovat od 10.000,- Kč až do výše 100.000,- Kč;
  • u právnických osob pak až do výše 10.000.000,- Kč, přičemž minimální pokuta činí 250.000,- Kč.
  • k pokutě může úřad rovněž doměřit i nedoplatky na daních, na sociálním a zdravotním pojištění a penále.

I když došlo k zpřesnění definice švarcsystému, dále se jím NOZ příliš nezabývá, Státní úřad inspekce práce v letošním roce rovněž neplánuje zvýšit počty kontrol či zaměstnanců zaměřených přímo na tuto problematiku. Dá se tedy říci, že se spíše atmosféra uvolňuje.

Upřímně řečeno, tak vysoké sazby pokut fungují, jako preventivní opatření, docela efektivně. Taky, kdo by to chtěl platit, že?

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,