Nový občanský zákoník – zaměřeno na e-shopy

e-shop

Nový občanský vstoupil v platnost 1. 1. 2014. Změny, které přinesl, zasáhly nejen pracovněprávní vztahy a rodinné právo, ale výrazně ovlivňují i provozovatele e-shopů. Jaké změny přináší?

Informační povinnost

Dosud sice platilo, že provozovatel e-shopu musel poskytnout kupujícímu veškeré nutné informace k výrobku, který chce zakoupit, ještě před uzavřením kupní smlouvy, ale NOZ tuto informační povinnost rozšiřuje o další body:

  • musí kupujícímu předem poskytnout formulář pro odstoupení od smlouvy;
  • dále musí spotřebitele informovat o právech vznikajících z vadného plnění;
  • musí rovněž poskytnout informaci o případné povinnosti zaplatit zálohu na výrobek;
  • dále musí uvést poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží;
  • musí poskytnout informace o způsobu a podmínkách případného mimosoudního vyřizování stížností kupujícího.

Co se týká formy poskytnutí povinných informací, rozhodně na ně nestačí odkázat hypertextovým odkazem, provozovatel e-shopu je musí podat spotřebiteli v kompletní formě. Vhodnou alternativou je zaslání obchodních podmínek spolu s potvrzením objednávky emailem.

Změny v oblasti reklamací

Co se týká uplatňování reklamací na vady u zakoupených výrobků, stále platí záruční lhůta v délce 2 let. Změna, kterou novela Občanského zákoníku přináší, se týká dělení jednotlivých vad na výrobku. Původně probíhalo dělení na principu odstranitelných a neodstranitelných vad, nyní se jedná o podstatné a nepodstatné vady, díky čemuž se mění i postup k jejímu řešení.

Možnosti odstoupení od smlouvy

Změny se dotkly o možnosti odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, a to v horizontu 14 dnů bez udání důvodu. Od Nového roku platí, že do stanovené lhůty postačí kupujícímu odeslat informaci o odstoupení od kupní smlouvy, doposud ale platilo, že v uvedené lhůtě musela být informace již doručena provozovateli e-shopu. Poté bude mít dalších 14 dnů na to, aby mohl dané zboží vrátit onomu provozovateli. Stejnou dobu má i provozovatel k tomu, aby vrátil kupujícímu peníze s tím rozdílem, že může počkat na okamžik, kdy se mu zboží vrátí, nebo kdy mu kupující dodá potvrzení o jeho odeslání.

Kupující má rovněž právo požadovat od obchodníka vrácení poštovného, které musel uhradit, aby obdržel zboží, nicméně v nejlevnější nabízené variantě obchodníka (kromě osobního odběru).

Veškeré tyto podmínky musí provozovatelé e-shopu co nejdříve v souladu s NOZ zavést. Velkým provozovatelům internetových obchodů to nemusí působit takové obtíže a náklady na rozdíl od menších obchodníků, jejichž podnikání to může výrazně negativně ovlivnit. Vyhnout se tomu ale nemůžete, jelikož byste mohli být za porušení povinnosti postiženi sankcí od ČOI.

Fotografie publikována se svolením scottchan / FreeDigitalPhotos.net

 


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,