Nový občanský zákoník – obdržet dar se Vám nemusí vyplatit!

dárek

Zjistili jste, že máte to štěstí a dostanete hodnotný dar, ať už v podobě peněz nebo uměleckého charakteru? Možná se ještě rozmyslíte, zdali ho přijmete. Nový občanský zákoník totiž zavedl, že darovací daň nově spadá pod daň z příjmu, takže si spíše připlatíte než ušetříte.

Jak to bylo dosud?

Zatímco dědická daň prakticky končí, což mnozí z nás jistě uvítali, čeští zákonodárci si případnou ztrátu příjmů vykompenzovali právě úpravou daně darovací. Podle bývalého zákona platilo, že se darovací daň vypočítala z hodnoty daru, tedy od 7 % u majetku do výše 1.000.000,- Kč až po 40 % u částek nad 50.0000.000,- Kč, finanční dary a movité věci byly dokonce od daně osvobozeny.

Nyní si připlatíme!

Nově darovací daň zaniká, ale de facto byla přesunuta pod daň z příjmu, a tak bude pro ni platit jednotná sazba 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Ve výsledku to znamená, že si většina z nás v podstatě moc nepřilepší, pro znázornění si to můžeme vysvětlit na příkladu:

–          pokud obdržíte dar ve výši 100.000,- Kč, na dani zaplatíte coby fyzická osoba 15.000,- Kč.

–          u částky ve výši 10.000,- Kč byste pak museli uhradit část ve výši 1.500,- Kč.

Jak je vidno, o malé částky se opravdu nejedná. Výhodné to začne být až u darů hodnotově podstatně vyšších, konkrétně od hodnoty 13.000.000,- Kč u fyzických osob a zhruba 26.000.000,- Kč. Takový dar ale málokdo z nás v životě uvidí, natož obdrží.

Mění se i administrativa s tím spojená…

Spolu s převedením darovací daně pod daně z příjmů se mění zároveň i způsob daňového přiznání. Zatímco v loňském roce bylo třeba podat do jednoho měsíce od nabytí majetku, nově stačí odeslat daňové přiznání k 1. dubnu následujícího roku. Podnikatelé a živnostníci, kteří každý rok podávají daňové přiznání z příjmů, pak příjmy z darů zahrnou přímo do něj.

Kdo je osvobozen od daně z příjmu získané darem?

NOZ naštěstí nezapomněla i na výjimky, kdy jsme od této daně osvobozeni. Je to v případě, že uvedený dar obdržíme od našich přímých příbuzných, či manžela/manželky.

Dále pak od příbuzných, jako jsou sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s námi žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na nás odkázány výživou.

Fotografie publikována se svolením photoexplorer/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,