Novela zákona o dani z příjmu se blíží k cíli

Publikováno se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

V současnosti je neustále probírána novela zákona o daních z příjmů, který by při schválení a projití celým zákonodárným procesem měl být účinný od počátku roku 2015. Jak jste již pochopili, v současnosti novela prochází legislativním procesem, přesněji řečeno došlo ke schválení novely Senátem. Nyní se čeká, zdali zákon podepíše pan prezident. Pokud se tak stane, novela zákona se nás dotkne s daňovým přiznáním, které budeme podávat v roce 2016 za rok 2015. Jaké změny by se nás mohly dotknout?

Vládní balíček týkající se zákona o daních z příjmů bude dosahovat na výdajové paušály, vyšší daňové zvýhodnění na další děti, slevu pro pracující důchodce a mnohé další.

Paušály se zastropují na 2 000 000 Kč

Výše možného uplatnitelného paušálu je nyní zastřešena na maximální částku 2.000.000 korun. Pokud podnikatel vydělá více než 2.000.000 korun, stal by se pro něj paušál nevýhodný. V tento okamžik má podnikatel vždy možnost uplatnit výdaje vynaložené ve skutečné výši.

Do novely byla maximální hraniční částka určena jen u výdajových paušálů 30 a 40 %. S novelou dojde ke zastropování i řemeslných a zemědělských živností, které uplatňují výdajový paušál ve výši 80 %, a ostatní činnosti, na které se vztahuje paušál ve výši 60 %.

V okamžiku, kdy budete při výpočtu daně používat výdajový paušál, nebudete moci uplatnit slevu na dítě či manžela/manželku. Z druhé strany sleva na poplatníka vám i nadále zůstane.

Další děti a vyšší daňové zvýhodnění

Podnikající rodiče mohou na své dítě uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, které je také jediným institutem, při kterém se vám z minusového výpočtu daně mohou vrátit peníze. U prvního dítěte zůstává zvýhodnění na částce 1.117,- Kč měsíčně. U dalších dětí se však částky zvedá – u druhého na 1.317,- Kč měsíčně a u třetího na 1.417,- Kč měsíčně.

Polepší si i pracující důchodci

Pro pracující důchodce nastává dvojí výhoda. První se týká času budoucího, ve kterém lidé pobírající starobní důchod budou uplatňovat slevu na dani ve výši 2.070,- Kč měsíčně. Druhá se týká retroaktivity, důchodci si totiž budou moci zažádat o navrácení slevy i za rok 2014. Kromě toho důchodci nebudou muset vyplňovat údaje o pobírání/nepobírání důchodu. Nesmí však jejich zisk překročit částku 840.000,- Kč ročně. Tehdy by člověk pobírající starobní důchod musel tento důchod danit.

Bezúplatné příjmy budou mít svůj limit

S novelou dojde ke stanovení limitů u bezúplatných příjmů, které dříve limitovány nebyly. Nově bude limit u bezúplatných příjmů stanoven na částku 100.000,- Kč.

Příjmy osvobozené od daně

Měla by také být zavedena povinnost přiznávat příjmy osvobozené od daně. Do budoucna by to znamenalo, že při nepřiznání příjmů osvobozených od daně by vám hrozila pokuta sahající do výše 15 % neoznámeného příjmu.

Mimo tyto změny by nám novela přinesla i množství dalších změn, které by se týkaly životního pojištění či autorských honorářů, atd.

Zdroj obrázku: Publikováno se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,