Novela DPH – co nového nám přinese?

daně

Není to tak dávno, co jsme Vás informovali o změnách v DPH, resp. o zavedení třetí sazby DPH, která má dosahovat 10 % a vztahovat se na léky, dětskou výživu apod. To ale není vše, novela přináší i další změny, které se Vám už nemusí líbit!

Třetí sazba DPH

Nejprve zrekapitulujeme to pozitivní – zavedení třetí sazby DPH. 10 % sazba DPH byla po mnoha diskuzích nakonec stanovena pouze na léky, knihy a dětskou výživu. U dětských plen nebyla snížená sazba schválena Evropskou Unií, resp. Evropskou komisí.

Bohužel ani u dětské výživy a léků nemůžeme být příliš spokojeni, jelikož i zde byly nastaveny vyjímky, kterých se to netýká.

 • dětská výživa – sleva se bude vztahovat pouze na počáteční a pokračující kojeneckou stravu (Sunar, Beba,…), nezapadají sem tedy ovocné a zeleninové přesnídávky, ovesné kaše aj.
 • léky – sazba 10 % se bude vztahovat pouze na léky založené na hormonálním základě (antikoncepce,…), očkovací látky apod., pak bude vytvořena druhá skupina léků, na které se bude vztahovat vyšší, 15 % daň.
 • knihy – do snížené sazby nebudou zahrnuty noviny, časopisy, omalovánky, brožury či jiné knihy, které obsahují více než 50 % podíl reklamy.

Tato, již v pořadí sedmá změna DPH za posledních 20 let, by pak měla platit již od začátku roku 2015.

Kontrolní výkaz

Novela DPH ale rovněž zavádí i tzv. kontrolní výkaz, což je požadavek na evidenci údajů vztahujících se k daňové povinnosti. Účelem je omezit daňové obvody a usnadnit výběr daní.

Tento výkaz ale představuje další administrativní zátěž pro podnikatele, jelikož se může podávat pouze elektronicky, což nutí plátce DPH zvýšit náklady na potřebné softwarové vybavení, i když počítač s připojením k internetu dnes vlastní téměř každý.

Jak dokazuje § 108 zákona o DPH, kontrolní výkaz bude muset plnit každý, kdo:

 • je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována;
 • je plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu;
 • je plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku;
 • je kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu;
 • je plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká daňová povinnost;
 • je zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje elektronické služby podle zvláštního režimu a zvolila si tuzemsko jako stát identifikace;
 • je plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti;
 • je osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu;
 • osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň.

Kontrolní výkaz pak musí obsahovat informace typu:

 • DIČ plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo;
 • základu daně;
 • sazbu daně;
 • konkrétní výši daně v Kč;
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.

Další informace se již odvíjí od typu plátce a plnění. Jediný, koho se výše uvedená změna týkat nebude, je osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty nebo tzv. identifikovaná osoba (vysvětlení viz § 6g zákona č. 235/2004 Sb., Zákona o DPH).

Fotografie publikována se svolením ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,