Norské fondy – Dejme (že)nám šanci!

grant

Když chceme být dobrými podnikateli, říká se, že na to musíme tzv. mít „koule“. Ale už to není míněno doslova, nýbrž zcela obrazně, protože se ve světě podnikání objevují čím dál více ženy – manažerky a představitelky jiného vrcholového managementu. Ale ruku na srdce, mají to těžké, stále jsou přehlíženy a moc se s nimi nepočítá.

Naštěstí se zde objevují čím dál častější podněty, jak to změnit, a jedním z nich jsou i Norské fondy a jejich program „Dejme (že)nám šanci!

Dejme (že)nám šanci!

Projekt „Dejme (že)nám šanci“ vznikl za účelem podpory rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Program je financován z Norských fondů a bylo mu vyhrazeno celkem 6,2 mil. EUR, tedy zhruba 153 mil. Kč.

Záměrem vytvoření tohoto programu je zejména:

  • rozšíření pracovní doby a možnost flexibilního pracovního úvazku pro rodiče předškolních dětí;
  • zajištění dostupnosti služeb péče o děti od 0 do 6 let (jesle, mateřské školky, družiny, chůvy,…);
  • zvýšit povědomí veřejnost o genderové problematice prostřednictvím sdělovacích prostředků;
  • provedení auditu veřejných politik z pohledu rovnosti žen a mužů.
  • dále se zaměřuje i na problematiku domácího násilí, resp. prevenci a snížení výskytu a rozšíření služeb pro osoby ohrožené domácím násilím.

Kdo se může přihlásit o příspěvek?

O příspěvek mohou žádat jak různé neziskové organizace, tak i výzkumné a akademické instituce, církevní organizace, či veřejný i soukromý sektor. První kolo žádostí o grant již proběhlo na konci roku 2013, ale druhé kolo proběhne ještě na konci letošního roku.

Žádat budete moci o grant ve výši od 124.000,- Kč do 6,2 mil. Kč na projekty o minimální délce 6 měsíců.

V případě zájmu o bližší informace či přihlášky můžete navštívit stránky ZDE.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,