MF zveřejnilo Fiskální výhled ČR – jak si vedeme v porovnání s ostatními?

vývoj

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Fiskální výhled ČR, který je zaměřen na hospodaření vládních institucí v porovnání se zahraničím. Představuje doplněk Konvergenčního programu ČR, který byl vydán v dubnu letošního roku.  A jak jsme dopadli?

Jak si stojíme?

Vzhledem k finanční krizi, která propukla na celém světě v letech 2008 – 2009, došlo v České republice k několikanásobnému poklesu ekonomiky doprovázeném fiskální restrikcí dosahující až 4,5 % HDP za roky 2010 až 2013. Výsledkem bylo snížení deficitu sektoru vládních institucí téměř k -0,3 % HDP.

Strategie na rok 2014

Strategie fiskální politiky počítá v letošním roce s využitím fiskálního prostoru k podpoře domácí ekonomiky, a odhaduje proto horší deficit ve výši 1,8 % HDP. Zatímco v oblasti příjmů očekávají nárůst o 2,8 % vzhledem k tomu, že příjmy za sociální zabezpečení vzrostou podle očekávání pouze o 1 %  a u nepřímých daní a důchodů z vlastnictví se očekává dokonce pokles.

Naopak po výdajové stránce se očekává vzrůst o 3,8 % kvůli výraznému nárůstu investic placených ze zdrojů EU. Nicméně i tak by měl podíl výdajů na HDP v letošním roce stagnovat. To dokazuje i graf níže.

příjmy a výdaje vládního sektoru

Jak jsou na tom ostatní země EU?

Ale abychom mohli lépe zhodnotit situaci ČR, porovnáme ji s údaji, které uveřejnili okolní členské státy EU. Deficit vládního sektoru členských států EU včetně nově přistoupeného Chorvatska činil za rok 2013 3,4 % HDP. Nejméně přiznivých hodnot pak dosáhlo Slovinsko s 14,7 %, kde byl deficit prohlouben zejména injekcí kapitálu bankovnímu sektoru, a Řecko s 12, 7 % HDP, kde došlo k rekapitalizaci bank. Značně vysokých deficitů pak dosáhlo i Spojené království (6 % HDP), Irsko (7,2 % HDP) nebo Španělsko (7,1 %).

Nejlépe si vedlo Lucembursko, které jako jediná země zaznamenalo přebytek ve výši 0,1 % HDP. Německo dosáhlo kladné nuly a jako velmi disciplinované se ukázalo i Estonsko s deficitem ve výši 0,2 % HDP. V těchto třech zemích se příznivě vyvíjelo hospodaření fondů sociálního zabezpečení.

Co se týká letošního roku, všechny členské země počítají s deficitním hospodařením, které by ale nemělo být tak vysoké jako dosud. Evropská komise pak předpovídá, že by přebytku mělo dosáhnout Polsko, které ruší důchodový pilíř a aktiva v něm umístěná (ve výši 9 %) přesouvá do sektoru vládních institucí. To nám ukazuje i graf „Saldo vládního sektoru vybraných zemích EU.

saldo

Fiskální politika ČR je dlouhodobě vnímána jako kredibilní, což potvrdilo i nedávné hodnocení ratingové agentury Fitch či výnosy státních dluhopisů, kde se ČR nachází mezi čtvrtinou zemí s nejnižším výnosem v rámci Evropské unie.

Fotografie publikována se svolením jannoon028/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,