Máte nevyčerpanou dovolenou z roku 2013? Nenechte si ji vzít!

dovolená

Máte stále nevyčerpanou dovolenou z loňského roku? Myslete na svá práva, váš zaměstnavatel Vám ji totiž nesmí vzít! Naopak Vy máte právo se rozhodnout, jakým způsobem si ji chcete vyčerpat.

Co nám říká zákoník práce?

Zákoník práce, resp. §217 zákona č. 262/2006 Sb. nám jasně říká, že dobu čerpání dovolené „je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak.“

Obecně se tak očekává, že by Vám žádná dovolená zbýt z předešlého roku neměla, ale praxe je vždycky odlišná od teorie. Určitě se každému z nás již přihodilo, že jsme si chtěli naplánovat dovolenou, ale zaměstnavatel nám ji neschválil ať už z důvodu nedostatečného personálního obsazení či mimořádné události v práci.

Nemůže-li být dovolená vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo zaměstnanci právo, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Kdy si můžete rozhodnout sami, jak naložit se zbylou dovolenou?

Jestliže Vám ale zaměstnavatel nesdělí nejpozději do 30. 6. 2014, jakou formou si máte dovolenou vyčerpat, můžete se rozhodnout sami, jak s ní naložit. Jedinou povinností Vám zůstává oznámit zaměstnavateli tuto informaci s dostatečným časovým předstihem, tedy min. 14 dnů před nástupem na dovolenou.

Ale stále platí, že si musíte dovolenou z loňského roku v roce 2014 celou vyčerpat.

Co s nespotřebovanou dovolenou, pokud nám v jejím vyčerpání zabránila mateřská dovolená či pracovní neschopnost?

Zde nastává výjimka. Pokud se Vám stane, že onemocní člen Vaší rodiny, což si vyžádá tzv. OČR (= ošetřování člena rodiny), či nemůžete nastoupit do práce z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo nastoupíte na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, je možné dobu pro vyčerpání dovolené prodloužit, konkrétní lhůtu určí zaměstnavatel, ale de facto na ni můžete nastoupit až po skončení těchto překážek v zaměstnání. V praxi to znamená, že např. žena, která nastoupila v lednu letošního roku na mateřskou dovolenou, přičemž jí zbyla nespotřebovaná dovolená z roku 2013, může si ji vyčerpat po dohodě se zaměstnavatelem po ukončení mateřské před přechodem na rodičovskou dovolenou, či po uplynutí rodičovské dovolené, ať už si ji vybrala na 1, 2 či 3 roky.

Tak jako tak o nic přijít nesmí.

Za jakých podmínek mi může nespotřebovanou dovolenou zaměstnavatel proplatit?

Pokud jste si ale mysleli, že když se budete po uplynutí lhůty 30. června volně rozhodnout, jak naložit se zbývající dovolenou, tedy, že Vám ji například zaměstnavatel proplatí v penězích, tak jste na omylu.

Jediná situace, za které Vám může být zbývající dovolená proplacena, je při ukončení pracovního poměru. Není to výmysl zaměstnavatelů, nýbrž je to dané zákonem (§222 Zákoníku práce).

Fotografie publikována se svolením  pat138241/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,