Má smysl uzavřít si životní pojištění?

pojištění

Pečujeme o svůj majetek. Chráníme ho pojištěním a neustále kolem něj běháme a hledáme oděrky na zdi nebo šmouhy na autě. Ale co péče o nás samotné?

Pod pojmem životní pojištění si mnozí představí pouze úrazovou pojistku, což je  samotné odrazuje z důvodu, že žijí v naivní představě, že se jim přece nemůže nic stát. Ale v tom se mýlí. Životní pojištění nám slouží k tomu, aby nám poskytlo finanční pomoc v případě, že by nám určitá rizika, která život přináší,  mohla snížit životní úroveň. Máme tím na mysli nepříjemné životní situace, ať už se jedná o závažné onemocnění, invaliditu způsobenou úrazem či výše zmíněnou nemocí, úmrtí nebo trvalé následky. Může to postihnout kohokoliv z nás a co když se to stane například hlavnímu živiteli rodiny? V takovou chvíli je pozdě bycha honit!

Nad výběrem vhodného typu životního pojištění byste měli začít uvažovat co nejdříve. Se stoupajícím věkem se totiž zvyšuje množství jednotlivých rizik, výluk, a tím i konečná cena pojištění. Je rovněž důležité si vybrat, jaký typ pojištění je pro Vás ten pravý.

V současné době se na trhu vyskytují tři druhy životního pojištění:

  • rizikové životní pojištění – patří do skupiny levnějšího typu pojištění, jelikož neobsahuje žádnou spořící složku, tzn. že žádné peníze neinvestujete ani nespoříte. V základní podobě se vztahuje pouze na pojištění smrti a lze ho doplnit různými připojištěními, jako jsou trvalé následky, invalidita, pracovní neschopnost, hospitalizace apod. Nevýhodou tohoto pojištění je, že ho nemůžete využít k daňovým odpočtům.
  • investiční životní pojištění – v rámci investičního životního pojištění se můžete pojistit na výše zmíněná rizika a zároveň zhodnotit část peněz formou investic. Nese ale s sebou samozřejmě i riziko, že investované peníze proděláte. Pojišťovna Vám totiž v takovém případě negarantuje výplatu určité částky na konci pojištění.
  • kapitálové životní pojištění – je v podstatě podobné jako předchozí typ pojištění s tím rozdílem, že zde část peněz neinvestujete, ale spoříte. Navíc Vám pojišťovna na konci pojištění garantuje vyplacení předem sjednané částky, o kterou se nemusíte bát.

Pokud jste se již rozhodli, jaký typ pojištění by byl pro Vás zajímavý, je třeba si určit i rozsah pojištění. Základní riziko – pojištění na smrt, by mělo dosahovat 2 – 5ti násobku Vašeho ročního příjmu.  Co se týká volitelných připojištění, pak již záleží na Vás, jak moc chcete být ochráněn před riziky. Pokud chcete komplexní ochranu, musíte počítat s tím, že i výsledná cena pojištění tomu bude odpovídat. V opačném případě, pokud Vás zajímá pouze cena pojištění, nemá smysl se vůbec o to zajímat.

Pokud již máte rodinu s dětmi, stojí za úvahu si sjednat buď formou připojištění nebo zvlášť pojistné smlouvy životní pojištění i pro děti. První varianta je cenově výhodnější. Každý chceme pro své děti to nejlepší a samozřejmostí je i kvalita jejich života. Pojistit je můžeme rovněž na rizika jako u dospělých. Obecně můžeme doporučit, že byste měli toto pojištění uzavřít pouze za účelem pojistné ochrany Vašich potomků a vynechali v tomto případě možnost spoření. Výsledná částka totiž není nijak závratná, za tímto účelem si na trhu můžete vybrat výhodnější speciální spořící produkty.

Rovněž doporučujeme, abyste nejprve VY sami měli toto pojištění sjednané a až potom se zajímali o pojištění dalších členů rodiny. Vy potřebujete mít otevřená zadní vrátka pro případ, že nebudete moci z nějakého zdravotního důvodu zajistit dostatečný příjem rodině.

Zamyslete se nad tím!

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,