Jak mi zaměstnavatel vypočítává čistou mzdu?

spoření

Nejeden z nás protočí oči, když dostane výplatní pásku a zjistí, jak málo peněz dostal za práci, kterou odvedl. Na výplatních páskách sice máme čísla, čísla a čísla, ale kdo se v tom má vyznat? Málokdo. A proto jsme se rozhodli vám vše detailně popsat tak, abyste při příští výplatě přesně věděl, jaká částka je v pořádku a jaká ne.

Hrubá mzda

Mluvíme o faktické hodnotě za námi odvedenou práci. Je to suma, kterou jsme si skutečně poctivě vydělali před zdaněním a odečtem srážek, které ukládá zákon. Po zdanění a dalších úpravách je výsledkem takzvaná čistá mzda.

Hrubá mzda se vypočítává různými způsoby:

 • pevná částka
  • máte-li ve smlouvě stanoveno, že je vaše hrubá měsíční mzda 15.000,- Kč, nezáleží na tom, kolik beden vyrobíte či kolik hodin strávíte v práci. Máte jistotu, že těch 15.000,- Kč hrubého prostě dostanete;
 • časová
  • tato mzda je vypočítávána z hodinové sazby;
  • pokud vám zaměstnavatel ve smlouvě určí, že budete pobírat 50,- Kč hrubého na hodinu, můžete si v klidu spočítat, kolik peněz za kolik hodin dostanete;
  • časová/hodinová mzda je asi jednou z nejčastějších;
 • úkolová
  • využívá se ve výrobních fabrikách, kde stojíte u pásu a vyrábíte určitý produkt;
  • ve smlouvě máte zakotveno, že za jeden výrobek dostanete 60,- Kč, takže víte, že když za měsíc vyrobíte 500 výrobků, bude vaše hrubá mzda činit 30.000,- Kč.

Superhrubá mzda

Je hrubá mzda spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (25% sociální a 9 % zdravotní). Z této mzdy se vypočítává daňový základ.

Superhrubá mzda je v našem systému celkem mladý pojem, byla zavedena teprve v roce 2008 a lidem dlouho trvalo, než si na ni zvykli a než se ji naučili používat. O to složitější byl její výpočet pro mzdové účetní, protože to byl pojem plně nový a pro ně do té doby naprosto neznámý.

Hrubá mzda + odvod sociálního pojištění (z hrubé mzdy)+ odvod zdravotního pojištění (z hrubé mzdy) = superhrubá mzda

Odvod sociálního pojištění

Sociální pojištění se odvádí na dvě části. Jednu část odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Druhou část hradí zaměstnanec sám ze své hrubé mzdy.

Minimální zálohy se vytváří z průměrné mzdy, tak aby obyčejné platy příliš nezatěžovali. Ta se odvozuje z každoroční vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.
Výše vyměřovacího základu za rok 2012, která se použila pro výpočet záloh na rok 2014, má být 25.903,- Kč. Koeficient je 1,0015. Takže součinem těchto dvou položek dojdeme k závěru, že průměrná mzda za rok 2012 je 25.942,-Kč.

Sociální pojištění v roce 2014

Průměrná mzda

25.942 Kč

Maximální vyměřovací základ

1.245.216 Kč

Minimální měsíční záloha (pracovní poměr)

1.894 Kč

Minimální měsíční záloha (brigáda, dohoda o provedení práce)

758,00 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní pracovní poměr)

6.486 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (brigáda – dohoda o provedení práce)

2.595 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

62.261 Kč

Minimální nemocenské

115,00 Kč

Odvod zdravotního pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se sestaví jako součin sazby pojistného (tedy 13,5%) a poloviny průměrné mzdy.

Pro rok 2014 jsou tedy minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1.752,-Kč, což je jen o čtyři koruny více než v roce 2013.

Maximální vyměřovací základ není v letech 2013 až 2015 stanoven, a tudíž není plátce jakkoliv omezen.

Záloha na zdravotní pojištění musí být uhrazena vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za leden je splatná do 8. února). Tím se ale my jako zaměstnanci nemusíme trápit. Za nás vše odvádí zaměstnavatelé a ti na to mají své lidi, kteří tomu relativně rozumí.

Zdravotní pojištění v roce 2014:

Minimální vyměřovací základ

12.971 Kč

Maximální vyměřovací základ

zrušen

Minimální měsíční záloha

1.752 Kč

Zálohy na daň z příjmů

Způsob stanovení záloh na daň z příjmů z pracovního poměru závisí na tom, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal „prohlášení k dani“. Každý poplatník si může zvolit pouze jednoho zaměstnavatele, u kterého „prohlášení“ podepíše. Povětšinou u nás funguje ten model, že z manželského páru prohlášení a slevy na děti uplatňuje ten z manželů, který má vyšší příjem. A to z důvodu, že i jeho slevy na dani budou podstatně zajímavější.

„Prohlášení“ je jednou z podmínek, aby poplatník mohl uplatňovat v průběhu zdaňovacího období nezdanitelné části daňového základu. Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel při výpočtu zdanitelné mzdy nepřihlíží k nezdanitelným částkám. Výsledná zdanitelná mzda je zdaněna sazbou ve výši 15 %.

Pro výpočet zálohy na daň z příjmů postupujeme takto:

HRUBÁ MZDA

+ zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

= SUPERHRUBÁ MZDA

Z výsledku se vypočte záloha na daň z příjmů, a to oddělením 15 % ze „superhrubé“ mzdy. Pak se již postupuje obvykle, tj. z hrubé mzdy se odečte záloha na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, slevy na dani a případně se připočte daňový bonus.

Ohledně daně z příjmů, slev na dani a odečitatelných položek bychom vás rádi odkázali na článek Manuál k výpočtu daně z příjmu, kde je celá problematika přesně a jasně popsána.

Fotografie publikována se svolením Hyena reality/FreeDigitalPhotos.net


Comments
 1. Milan

  Nikdy bych nevěřil, že by výpočet mzdy mohl být takový problém. Ale oni asi mají programy, že? Dnes už se to v ruce asi nevypočítává. I tak, je to věda.

Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,