Jak bude vypadat minimální mzda od roku 2015

peníze

Rok 2015 přinese opět mnoho změn. Jednou z nich by měla být změna minimální mzdy v rámci měněného nařízení o minimální mzdě. Jak bude novela nařízení vypadat? A co nám v rámci minimální mzdy přinese?

S blížícím se rokem 2015 se nám blíží i některé změny, které nám rok 2015 přinese. Jednou z těchto změn by mělo být nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Jaký je účel těchto změn? Slibné zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy ze současné částky 8500 na 9000 korun. Základní hodinová sazba by pak měla být zvýšena z 50,60 na 53,80 korun. Zatím jde o pouhý návrh změny, nikoli změna platná.

Návrh změny zohledňuje ekonomický vývoj, současný i budoucí. Minimální mzda by se ta měla přiblížit ke 40 % průměrné mzdy.

Kromě novinek přináší změna nařízení vlády i zpřesnění původního znění nařízení.

zákon

Fotografie publikována se svolení FreeDigitalPhotos.com

Co je vlastně minimální mzda?

Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci za vykonanou práci v pracovním poměru a v pracovně právních vztazích založených na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Nenechte se zmýlit tímto zněním, neboť u dohod je minimální mzda určena jen v rámci minimální hodinové mzdy, kdežto v pracovním poměru jde o měsíční minimální mzdu.

Minimální mzda je „uměle vytvořeným pojmem“, který by měl motivovat k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti. Minimální mzda by měla zaměstnance zvýhodnit oproti lidem nezaměstnaným a pouze přijímajícím sociální dávky. Pravdou však je, že minimální mzda dnešní doby v porovnání se sociálními dávkami zaměstnanci nenabízí žádné výhody.

rodina

Fotografie publikována se svolením anankhml/FreeDigitalPhotos.net

A proto by se měla minimální mzda zvyšovat, neboť jde o to, aby zaměstnanci zajistila jeho běžné potřeby. Částka 8500 ale sotva stačí na běžné potřeby, zaplatíme-li jí nájem či hypotéku, nezůstane nám ani koruna na jídlo, oblečení a hygienické potřeby (a co když máme zajistit děti?).

Minimální mzda Evropy

Osm zemí Evropské unie nemá určenou minimální mzdu (Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie, Německo, Rakousko, Malta a Kypr). V těchto osmi zemích je minimální mzda sjednávána prostřednictvím kolektivního vyjednávání.

Smutnou skutečností je, že česká minimální mzda patří k nejnižším z EU (ČR 328 euro). Nižší minimální mzdu má jen Bulharsko (174 euro), Rumunsko (191 euro), Litva (290 euro) a Lotyšsko (320 euro).

Fotografie publikována se svolením anankhml/FreeDigitalPhotos.net

Fotografie publikována se svolením anankhml/FreeDigitalPhotos.net

Zaručená mzda

Zaměstnanci budou chráněni zaručenou mzdou před poskytováním příliš nízkých mezd. Typy práce budou odstupňovány od osmi skupin dle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Závazná tedy není jen výše minimální mzdy jako takové, ale také výše minimální mzdy v rámci dané skupiny činnosti.


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,