Hledáte novou práci? Zkuste rekvalifikační kurz!

dělník

Finanční krize v Česku způsobila kromě jiných finančních obtíží i hromadné propouštění, a tím i vysokou nezaměstnanost. Ale sehnat práci v oboru, který jsme kdysi vystudovali, není jednoduché. Ideálním řešením v takovém případě jsou rekvalifikační kurzy!

To, že rekvalifikační kurz značně zvyšuje Vaše šance na získání práce, dokazuje i vzrůstající zájem zájemců a absolventů těchto kurzů. Za 1. čtvrtletí letošního roku se jich zúčastnilo již přes 14 tisíc uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ČR, který má tyto rekvalifikační kurzy v plné nebo částečné režii, již do nich investoval více než 62,5 mil. korun, z části byly hrazeny ale i z Evropského sociálního fondu.

Jaké podmínky musíte splňovat?

Pokud jste evidovaní na úřadu práce a máte zájem o rekvalifikační kurz, musíte splňovat několik podmínek:

  • musíte být evidován na ÚP;
  • musíte rovněž splňovat i další předpoklady požadované v rámci daného kurzu – dosažení vzdělání, vlastnictví ŘP, znalost práce na PC či další dovednosti;
  • musíte být zdravotně způsobilý pro výkon práce v oboru daného rekvalifikačního kurzu.

O jaké obory je největší zájem?

Mezi uchazeči o zaměstnání je největší zájem o obory související s prací na PC, dále v oblasti účetnictví, zdravotnictví, péči o dítě a sociálních službách či masérské a svářečské kurzy. Zaměření rekvalifikačních kurzů ale musí odrážet konkrétní potřeby trhu práce. Proto zaměstnanci ÚP ČR průběžně komunikují s jednotlivými zaměstnavateli i místními samosprávami a monitorují vývoj a potřeby trhu práce tak, aby zaměření kurzů korespondovalo s požadovanou praxí.

Jak je to s financováním kurzů?

Úřady práce mohou zajistit financování rekvalifikačních kurzů, ať u těch, které sami zajišťují, ale i kurzů, které si zajistí uchazeč sám, či kurzů u zaměstnavatelů. Ve všech případech je o projeveném zájmu třeba informovat zástupce ÚP, kteří s uchazečem provedou pohovor, aby zjistili, zda dané zaměření odráží potřeby trhu a je užitečné, zkoumají pak i podmínky pro získání případného zaměstnání a zdali uchazeč splňuje veškeré předpoklady a po podpisu dohody uhradí za uchazeče veškeré náklady na rekvalifikační kurz i případné výdaje s tím spojené, jako je jízdné či potřebné pojištění.

U příspěvek na kurz pak mohou žádat i samotní zaměstnavatelé za zrealizování daného kurzu.

Na co si dát pozor?

Než se ale vrhnete do konkrétního rekvalifikačního kurzu, důkladně se rozmyslete, zdali Vám nehrozí, že byste museli v budoucnu daný kurz předčasně ukončit (například z rodinných či zdravotních důvodů, stěhování do jiného koutu republiky apod.). V tom případě budete muset kurzovné či další případné výdaje uhradit sami!

Fotografie publikována se svolením stockimages/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,