Dva základní typy leasingu

Leasing

Slovo leasing vzniklo z anglického výrazu vystihující „pronájem“. Jde o smlouvu mezi pronajímatelem a pronájemcem. Za předmět leasingu může být považována movitá, ale i nemovitá věc. Například auto, stroj, zdravotnická technika, výpočetní technika či vybavení provozoven. Leasing se dá specifikovat jako dlouhodobý pronájem určité věci nebo služby. V jeho průběhu splácí pronájemce v pravidelných částkách leasingové společnosti peníze za pronájem formou „leasingových splátek“.

Leasing nabízejí hlavně specializované banky nebo tzv. leasingové společnosti. Předtím, než se rozhodnete uzavřít takovou smlouvu, zjistěte si co nejobsáhlejší informace. Je nanejvýš výhodné vědět, jak dlouho daná společnost funguje na leasingovém trhu. Kdo je jejím majitelem, jaké má finanční zázemí a také si vytipovat některé její zákazníky a posoudit jejich spokojenost. Reference na danou společnost hledejte jak v terénu mezi lidmi, tak na internetu.

Leasing a jeho výhody i nevýhody

Každé pořízení nákladného předmětu s sebou nese své plusy i mínusy. U leasingu může představovat velké plus například skutečnost, že riziko inflace na sobě nese právě leasingová společnost. Také doba vyřízení leasingu je mnohem kratší než vyřízení úvěrů. Další výhodou je také fakt, že předmět, který si pořídíte na leasing, si na sebe dokáže vydělat už v průběhu splácení půjčky.

Nevýhodou však zůstává další řada věcí. Nakupovat na leasing se prodraží mnohem více než na klasický úvěr. Navíc počítejte s tím, že předmět leasingových splátek zůstává po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti. Může se stát, že v případě nesplácení včas nebo pokud nastane jiný problém, propadá daný majetek společnosti bez nároku na náhradu pro vás. Vypovědět smlouvu leasingové společnosti nelze buď vůbec, nebo jen s velkými obtížemi a vysokými poplatky. Některé vlastnické povinnosti jsou přenášeny na kupujícího, který si nese třeba plnou zodpovědnost za případnou ztrátu či odcizení předmětu leasingu. Existuje mnohem více výhod i nevýhod leasingu, ale to se liší společnost od společnosti.

Dva základní typy leasingů

Na trhu ČR najdete dva základní typy leasingů, které můžete využít. Jde o operativní leasing a finanční leasing. Jejich rozdíl spočívá především v tom, že si můžete zvolit možnost, která bude následovat hned po splácení automobilu. V dané chvíli se rozhodneme pro takové možnosti, které budou pro nás výhodné. U leasingu finančního se stáváme majiteli vozu ihned poté, co uhradíme poslední splátku. V tento okamžik je auto již naše a můžeme si s ním dělat vše, co uznáme za vhodné. U leasingu operativního je vždy majitelem leasingová společnost. Musíme si tedy uvědomit, že jsme vlastně jen pronájemci vozu. Výhodné a především pohodlné je to hlavně pro podnikatele. Všechny vzniklé problémy totiž řeší leasingová společnost, vy si jen užíváte auto.

Zpětný leasing

Tady se jedná o zajímavou možnost pro ty, kteří jsou ve finanční krizi a potřebují získat ihned nějaký finanční obnos. V drtivé většině se zpětný leasing týká ojetých aut. V takovém případě leasingová společnost koupí od majitele smluvený předmět. Prodejce tak dostane finanční částku za prodaný předmět a na základě smlouvy si může opětně danou věc s postupem času vyplatit. Po dokončení leasingové smlouvy se mu předmět vrací za zůstatkovou nebo smluvenou hodnotu. Nespornou výhodou zpětného leasingu je svižnost při vyřízení. Stejně tak, jako snaha leasingových společností přizpůsobit splátky možnostem a požadavkům svých klientů. Tímto získává tento způsob leasingu na zajímavosti a vy si můžete plnými doušky vychutnat vlastnictví daného vozu.

Fotografie publikována se svolením suphakit73 Photography/ FreeDigitalPhotos.net


Štítky:

Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,