Digitalizace výuky – posun vpřed nebo cesta zpátky?

tablet

Digitalizace výuky? Ještě před několika lety fantasy scénář, nyní je ale realitou. Projekt Škola dotykem organizovaná neziskovou organizací EDUkační LABoratoř má za úkol vyzkoušet, jak vypadá a probíhá digitální výuka. Právě se testuje na 12 českých školách. V rámci tohoto programu obdržely vybrané školy plně vybavenou digitální učebnu, tablety, interaktivní obrazovky a další potřebné technologické vybavení. Je ale technologický pokrok pro školáky posun vpřed nebo cesta zpátky? Nezapomenou pak používat ruce pro psaní tužkou, nepovede to pak k zániku knih v papírové podobě?

Co je cílem projektu?

Hlavním smyslem tohoto projektu je zjistit, jaký přínos by mělo zavedení technologických potřeb, jako jsou tablety a jiné dotykové nástroje, pro výuku ve školách. Výuka na tabletech ale přináší spoustu otázek, jako proč měnit papírové učebnice a sešity za elektronické pomůcky? Nezničí to individuální rozvoj dětí? Neomezí to jejich schopnosti psát, pokud budou pouze ťukat do obrazovek? Jakou formou se děti nejlépe učí?

Jedna věc je jistá, interaktivní forma výuky přeměňuje učivo v zábavu, ztělesňuje tzv. „školu hrou“. Navíc, děti jsou zvyklé používat dotykové telefony, počítače či tablety od útlého dětství, pro ně tedy přesun formy výuky do digitální podoby nebude problém, naopak ho uvítají.

Další výhodu přináší ulehčení zad našich dětí, jelikož již nemusí tahat těžké knihy na zádech do školy. Podle zastánců tohoto trendu rovněž nebrzdí diskuzi, naopak má pomoci rozvíjet schopnosti studentů myslet kreativně a aktivně se zapojit do výuky.

Jaká jsou negativa tohoto projektu?

To, že tuto metodu vítají děti, neznamená, že ji vítají i učitelé. Právě naopak, více jak polovina učitelů je, jak se říká, „ze staré školy“, tedy upřednostňují klasickou formu výuky, naučit se pracovat na tabletech pro ně mnohdy znamená značné komplikace. Aby mohli efektivně učit děti látce, musí umět bez problémů pracovat s touto metodou, ale ta vyžaduje odborné zaškolování a i to jim někdy nestačí.

Rovněž vyvstává problém, zdali to opravdu nebude spíše ke škodě než k užitku? Názorným odstrašujícím příkladem je Irsko. Jedna tamní škola se rozhodla zavést místo učebnice tablety a po pár týdnech tento pokus skončil podle slov tamního ředitele katastrofou. Zakoupené tablety totiž neustály zatěžkávací zkoušku a vykazovaly technické problémy, jako samovolné vypínání, nemožnost zapnutí přístrojů a selhávání hardwarových součástek. Tato negativní zkušenost je dovedla k tomu, že se musely vrátit zpět k papírovým učebnicím a v nejbližší budoucnosti tento pokus rozhodně nezopakují. Z toho vyplývá, že na techniku se nelze stoprocentně spolehnout jako na klasické učebnice, a pokud by mělo k takovým komplikacím docházet i u nás, povede to spíše ke zhoršení kvality výuky.

Fotografie publikována se svolením stockimages/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,