Nový občanský zákoník – novinky v oblasti bydlení

ID-100243367

1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který s sebou přináší spoustu významných změn týkajících se bydlení. Změny se týkají nejen vlastníků nemovitostí, staveb, problematiky sousedských vztahů či hypoték, ale také přináší novinky v oblasti nájmu. Pokud jste si dosud mysleli, že se Vás tato problematika netýká, mýlíte se! Proto Vám přinášíme souhrnné informace, které potřebujete vědět, abyste byli připraveni na nečekané.

Kvalita bydlení

Novela občanského zákoníku nově definuje byt způsobilý k obývání – pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, musí se jednat o byt čistý, v dobrém stavu, kde jsou zajištěny všechny služby spojené s užíváním bytu, jako jsou dodávky vody, plynu, elektřiny, funkční odpady apod. Pokud nabízený byt nesplňuje některý z uvedených parametrů, resp. některé skutečnosti byly majitelem zatajeny, má nájemce právo požadovat sníženou sazbu nájmu za pobyt do doby, dokud nebudou vady odstraněny, či se po dobu oprav dokonce dočasně vystěhovat bez nutnosti platit nájem.

Výše uvedené ale neplatí, pokud byl nájemce při podpisu smlouvy seznámen s uvedeným stavem bytu, či vědomě odmítl prohlídku bytu, aby si byt před převzetím zkontroloval.

 Zjednodušení nájemní smlouvy

Jednou z příjemných novinek spojených s občanským zákoníkem je zjednodušení smluvní dokumentace. Dosud platilo, že nájemní smlouva musela přesně popsat specifika pronajímaného bytu včetně příslušenství, výše nájmu, rozsahu jeho užívání a dalších úhrad spojených s užíváním bytu, v opačném případě byla smlouva považována za neplatnou. Od letošního roku stačí, aby byl v nájemní smlouvě uveden předmět nájmu, kdo je nájemce a kdo je pronajímatel.

 Ochrana a lepší práva pro nájemce

Také jste dosud při hledání bytu k pronájmu naráželi na výstražná upozornění, že nemůžete chovat v pronajatém bytě zvířecí mazlíčky? S tím je nyní konec! Od letošního roku můžete chovat libovolný počet zvířat, aniž byste o tom museli informovat majitele, či mít jeho souhlas. Nově můžete pronajatý byt využívat i k Vašemu podnikání či práci. Jedinou podmínkou je, že nesmíte, ať už svou činností, či Vaši mazlíčci, narušovat klid a zatěžovat ostatní obyvatele domu.

Vám jako nájemcům byla posílena práva i díky možnosti domáhat se naopak ochrany vůči těm, kteří Vás ruší či omezují. Pokud Vás například vytopí soused, nemusíte se obracet na majitele bytu, aby za Vás tuto problematiku vyřešil, ale můžete se sousedem vyjednat požadovanou nápravu sami bez zbytečné prodlevy.

Pozor na majitele bytu – i ti mají svá práva!

V novém občanském zákoníku došlo i k posílení práv majitelů bytů, které se mohou stát noční můrou jejich nájemcům. Asi nejstěžejnější změnou je možnost pronajímatele ukončit předmět nájmu bez výpovědní lhůty a bez poskytnutí náhradního ubytování. Jedná se o případy závažných porušení pravidel nájmu, jako například výrazné poškození bytu, či nezaplacený nájem po dobu delší než tři měsíce.

Pronajímatel rovněž může při podpisu smlouvy požadovat složení kauce až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného či v průběhu času požadovat zvýšení ceny nájmu, pokud dojde v pronajímaném bytu ke stavebním úpravám ve prospěch nájemce. V případě dohody mezi smluvními stranami začne zvýšená sazba platit třetím kalendářním měsícem od podpisu dohody, v opačném případě se pronajímatel může obrátit na soud, který stanoví odpovídající zvýšení nájemného, na které musí nájemce přistoupit, nebo ukončit předmět nájmu.

V příštím příspěvku Vám přineseme další informace týkající se problematiky podnájmu pro Vaše přátelé či známé…

Fotografie publikována se svolením hywards/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,