Blíží se konec bytových družstev?

smlouva

Blíží se konec bytových družstev? 30.6. skončila půlroční lhůta, kterou bytovým družstvům stanovil Nový občanský zákoník na změnu stanov. V opačném případě jim hrozí  vysoká pokuta nebo i likvidace.

Nový občanský zákoník a s ním související nový zákon o obchodních korporacích, které vyšly v platnost na začátku letošního roku, přidělávají mnohým firmám, podnikatelům a bytovým družstvům značné vrásky. Mezi změnanami, které si vyžádaly, je i mimo jiné potřeba opravit ustanovení zakládacích listin, smluv a stanov, podle kterých bytová družstva fungují.

Jaké změny NOZ vyžaduje?

Novela občanského zákoníku nově jasně stanovuje, že cílem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů. Jak dokazuje §750 zákoníku o obchodních korporacích, nově se omezuje použití případného zisku bytového družstva pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.To zasahuje zejména do výše nájemného, které si bytové družstvo účtuje. Jeho výše musí být totiž uzpůsobena tak, aby pokrývala výhradně náklady na provoz, údržbu či na opravy a investice. Zisk nesmí být použit k dalšímu rozvoji bytového družstva jako takového či k uspokojování potřeb jeho členů.

Nově se rovněž do NOZ promítají i další pravidla, týkající se například způsobu svolávání členských schůzí, pravidla rozhodování, ke kterým na schůzích dochází či podmínky vzniku členství v družstvu.

Navíc stanovy bytového družstva musí dále obsahovat podmínky, za kterých vznikne členovy družstva právo na uzavření nájemní smlouvy a podrobnější úpravu práv a povinností členů družstva spojených s užíváním bytu.

Změny ve výkonů členů orgánů družstev

Jednou z nejzásadnějších změn je i odměňování členů orgánů družstev. Členové sice nemusí fungovat na základě smlouvy o výkonu funkce, nicméně pokud tu smlouvu nemají, znamená to, že musí pracovat bezplatně. Odměnu za výkon funkce rovněž po skončení června neobdrží ani člen orgánu, jehož smluvní ujednání je v rozporu s NOZ.

Blíží se konec bytových družstev?

Svaz českých a moravských bytových družstev registruje v současné době okolo 700 velkých bytových družstev. Podle předsedy Svazu všichni členové již své stanovy upravili v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že o této změně věděli již rok a půl dopředu, měli dostatečné množství času to vyřešit.

Problém spíše vyvstává u menších družstev, které členy Svazu nejsou, tedy o nich nemají informace, zdali nová ustanovení implementovali či nikoliv.

Pokud ale někteří takto nestihnou učinit, ještě to nutně nemusí znamenat jejich likvidaci. Na to, že jejich stanovy nesplňují nová pravidla, totiž musí přijít soud nebo finanční správa, což chvíli trvá. Navíc po tomto zjištění nejprve vyzvou dotyčné družstvo k nápravě a až v krajním případě mohou udělit pokutu či zákaz činnosti.

Fotografie publikována se svolením phasinphoto/FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,