10 let v EU – co nám členství přineslo a co vzalo?

EU

Je to již 10 let, co Česká republika vstoupila do Evropské unie. Jakým vývojem od té doby prošla a co nám členství dalo, resp. vzalo? Jsou občané ČR spokojeni s touto spoluprací? Zjistili jsme pro vás!

Důležité mezníky v průběhu posledních 10 let

Abychom mohli přínos EU co nejlépe zhodnotit, rozdělíme si posledních 10 let podle nejvýznamnějších událostí, které se v té době udály.

Rok 2004 – historicky největší rozšíření Evropské Unie

Rok 2004 se stal nejen důležitým datem v české historii, ale i v historii EU. Došlo vůbec k největšímu rozšíření společenství. Česká republika se tak stala jednou z 10 zemí, které posílily v tomto roce řadu dosavadních členů. Vzhledem k tomu, že se jednalo převážně o státy bývalého východního bloku, samotné připojení vyvolalo spoustu rozporuplných pocitů a diskuzí. Největší obavy plynuly z přílivu levné pracovní síly z východu a rovněž i finanční zátěž dosavadních členů, kteří měli pomoci novým zemím se začleněním a odstraněním rozdílů mezi nimi. Pro ČR znamenal tento rok sice velký úspěch, ale zároveň i spoustu starostí, jelikož zároveň obdržela celou řadu výtek a chyb v oblasti politiky i ekonomiky, které během následujících let musela napravit.

Rok 2009/2010 – Krize eurozóny

Dalším důležitým mezníkem v uplynulých letech byl přelom let 2009/2010, kdy probíhala napříč světem finanční krize, která neminula i některé státy EU. Země jako Řecko, Portugalsko či Španělsko nezvládly neustále se zvyšující veřejný dluh, a stoupla tak nezaměstnanost a zpomalil se ekonomický růst EU jako celku. Neustálé pumpování peněz do kolabujících se států eurozóny zvedlo i vlnu euroskeptiků, kteří zdůrazňovaly slabiny společné měnové unie.

Přijetí Lisabonské smlouvy – omezení suverenity členských států?

V neposlední řadě byl pak důležitý moment přijetí Lisabonské smlouvy, která v podstatě novelizovala dosavadní evropské smlouvy a dala především EU právní suverenitu. Byly posíleny pravomoci Evropského parlamentu, Listina základních práv EU se stala právně závaznou a rozšířil se i počet oblastí, do kterých může zasahovat Rada EU.

Jak zhodnotili ekonomický vývoj naši zákonodárci?

Premiér Bohuslav Sobotka zhodnotil členství ČR v EU na konferenci „Česko očima Evropy, Evropa očima Česka“ pozitivně. Uvedl, že díky jednotnému vnitřnímu trhu došlo k modernizaci našeho státu, rozšíření obchodních příležitostí pro firmy a jejich konkurenceschopnosti na evropských trzích. Zvýšily se tím i exportní možnosti, které jsou hnacím motorem ekonomického růstu.

Dále uvedl, že samotné členství Česka v EU přilákalo mnoho zahraniční podnikatelů, kteří zde rozjeli řadu privátních investic. Rovněž poukázal na to, že díky členství v EU máme nyní více možností, jak hájit naše zájmy a jak posílit naše postavení ve světě.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek rovněž pochválil přínos pro českou ekonomiku a uvedl, že nebýt finanční krize, Česká republika by každým rokem dosahovala většího růstu HDP oproti letům předešlým (svůj názor podepřel faktem, že růst HDP ČR byl v roce 2004 4,7 %, v roce 2005 6,8 % a v roce 2006 dokonce 7 %).

A jak poslední desetiletí zhodnotili samotní občané?

Podle průzkumu, který provedla společnost MEDIAN v České republice, nejsou Češi příliš spokojení s členstvím v Evropské unii. Nutno ale přiznat, že negativní pohled na členství měli zejména starší osoby, nebo lidé s nižším vzděláním či nižší životní úrovní. vzdělaní lidé hodnotili příznivěji.

Nejpozitivněji zhodnotili členství z hlediska pracovních příležitostí v zahraničí a možnosti cestování bez omezení na hraničních přechodech a při vyřizování agendy.

Naopak, nejhůře pak dopadly úroveň politiky, kvalita zákonů či vymahatelnosti práva, sociální politika či zabezpečení. Oproti našim sousedům ze Slovenska rovněž Češi poukazují na omezení národní suverenity.

Fotografie publikována se svolením noppasinw / FreeDigitalPhotos.net


Přidat komentář

Musíte být přihlášeni pro komentování.

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,